Հ.Մ.Ը.Մ. -ի Աւստրալիոյ Միջ Մասնաճիւղային 20-րդ ընդհանուր Բանակում

By armenia.com.au | Monday, 22 October 2018

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 100 Ամեակի (Յաղթանակ) բանակումը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, Շաբաթ եւ Կիրակի 5-6-7 Հոկտ. 2018-ին Glenfield Campsite շրջանէն ներս, որուն մաս կազմեցին Անդրանիկ, Արարատ, Նաւասարդ եւ Արաքս Մասնաճիւղերու եղբայրներն ու քոյրերը։ Այնուհետեւ ներկայ էին 213 Գայլ-Արծուիկ, Արի -Արենուշ եւ Երէց- Պարմանի բոլոր եղբայրներն ու քոյրերը։ Ղեկավար մարմիններ ունենալով խմբապետական կազմը։
Բանակումին յայտագիրը կ՚ընդգրկէր զանազան սկաուտական աշխատանքներ, ազգային մտորումներ , գիտելիքներ եւ մարզական հնարաւորութիւններ։

Առաջին օրը՝ Ուրբաթ բանակավայր հասնելէ ետք անմիջապէս կատարուեցան վրաններու դասաւորում, ձեռային աշխատանքներ իւրաքանչիւր վրանի առջեւ , ետքը երգի ուսուցում ( Հ. Մ. Ը.Մ-ի 100 Ամեակի նուիրուած) եւ ապա խրախճանք:

Երկրորդ օրը՝ Շաբաթ, զարթնում շեփորով ու թմբուկով, որմէ ետք մարզանք, կարգապահական ճշգրիտ վարժութիւններ, պատի թերթի աշխատանք եւ ձեռային աշխատանքներ (նուիրուած 100 Ամեակին)։ Յաջորդաբար S յայտագիրը ճոխացուց Րալլիի խաղը եւ հարց- պատասխանի մրցանակը :

Համեղ եւ սննդարար նախաճաշ , ճաշ, հիւրասիրութիւն եւ ընթրիք պատրաստեցին Ծնողաց յանձնախումբը։

Բոլոր եղբայրներն ու քոյրերը տքնաջան աշխատեցան Յաղթանակ բանակումի Խարուկահանդէսին յայտագիրը յաջողցնելու, սակայն անձռեւոտ կլիմայի պատճառով խարուկահանդէսը տեղի չունեցաւ:

Երրորդ օրը՝ Կիրակի (Յաղթանակ բանակում) ը իր աւարտին հասաւ, ձեռային աշխատանքները աւարտելէ ետք վրանները հաւաքուեցան ,փակման արարողութիւն կատարուեցաւ, ինչպէս նաեւ պարգեւատրուեցան ճամբարիի բանակումին մասնակից տիպար եղբայրներն ու քոյրերը ։Ապա, Ցտեսութիւն երգով բաժնուեցան, եկող տարի հանդիպելու կարօտով։

Շրջանային խմբապետութիւնը հետեւեալ արդիւնաւէտ բանակումէն ետք, պատրաստ է յաջողեցնելու Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան հարիւրամեակի <<Պատուաբեր Անցեալէն Յաղթական Ապագայ>> նշանաբանով:

comments

Advertisement