facebook twitter links
January 16 2018 | 8:39pm AET

Հարցազրոյց Վիգէն Գորթեանի Հետ

Source: armenia.com.au | Friday, 17 March 2017
Email  |  Print 


Արմենիա հեռատեսիլը կը ներկայացնէ հարցազրոյց ՀՄԸՄի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Վիգէն Գորթեանի հետ: Հարցազրոյցի ընթացքին Գորթեան կ'անդրադառնայ Աւստրալիոյ ՀՄԸՄի 2016 թուականի տարած աշխատանքներուն ու ապագայ ծրագիրներուն մասին:
Եղբայր Գորթեան հարցազրոյցի ընթացքին նաեւ կը խօսի ՀՄԸՄի Կեդրոնական Վարչութեան գալիք շրջանի աշխատանքներուն եւ ծրագիրներուն մասին: