facebook twitter links
June 18 2018 | 1:25pm AET

Ցեղասպանութեան 102-րդ Տարելիցի Նուիրուած Աւստրալիոյ Միջոցառումներու Ժամանակացոյցը

Source: armenia.com.au | Thursday, 20 April 2017
Email  |  Print 

Հայոց Ցեղապանութեան 102-րդ տարելիցի առիթով գալիք շաբթուայ ընթացքին Աւստրալիոյ մէջ տեղի պիտի ունենան հետեւեալ միջոցառումները՝

Ա- Արդարութեան Տողանցք - 23 Ապրիլ

Հովանաւորութեամբ Հայոց Ցեղասպանութեան 102-րդ տարելիցի ոգեկոչման կեդրոնական յանձնախումբին եւ կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի եւ անոր ուղեկից միութիւններուն՝ ՀՄԸՄ, Համազգային, ՀՕՄ, Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբին, ՀՅԴ Աւստրալիոյ Երիտասարդական Միութեան եւ Արմենիա Մետիա Մամլոյ եւ Տեղեկատուական Ընկերակցութեան, Կիրակի 23 Ապրիլ, 2017-ին տեղի պիտի ունենայ Արդարութեան Տողանցքը:

Տողանցք սկիզբ պիտի առնէ Սիտնիի նշանաւոր Hyde Park-էն կէսօրէ ետք ժամը 2:00-էն սկսեալ:

Փոխադրամիջոցներու մանրամասնութիւնները՝

1. Արարատ Սկաուտական Սրահ - Quarry Rd Ryde – մեկնում՝ 12:30pm
2. Հայ Առաքելական Սբ. Յարութիւն Եկեղեցի - 10 Macquarie Street Chatswood - մեկնում՝ 1:00pm
3. Հայ Մշակութային Կեդրոն - 259 Penshurst Street Willoughby - մեկնում՝ 1:00pm 
4. Smithfield-ի Սկաուտական Սրահ - 1 Rowley Street Smithfield - մեկնում՝ 12:15pm

Փոխադրակարքերը պիտի վերադառնան նոյն վայրերը ժամը 4:30-ի շուրջ:

Այս առընչութեամբ, Աւստրալահայ գաղութի ղեկավար դէմքերը Արմենիա Մետիայի միջոցաւ կոչ կ'ուղղեն գաղութի զաւակներուն աշխուժօրէն մասնակցելու Արդարութեան Տողանցքին:Բ- Ոգեկոչման երեկոյ - Մելպուրն - 23 Ապրիլ
Տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 23 Ապրիլ 2017-ին երեկոյեան ժամը 6:30-էն սկսեալ:
Ոգեկոչման Երեկոյին օրուայ պատգամը պիտի փոխանցէ Արդարութեան եւ Մարդկային Իրաւանց Հայկական Իրաւական Կեդրոնի (Armenian Legal Center for Justice and Human Rights) Գործադիր Տնօրէն՝ Քեյթ Նահապետեանը:Գ- Պատարագ եւ Քայլերդ - 24 Ապրիլ
Կազմակերպութեամբ Աւստրալիոյ եւ Նոյ Զելատայի Հայոց Առաջնորդարանին Երկուշաբթի, 24 Ապրիլ 2017-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ պիտի մատուցուի Սուրբ եւ Անմահ պատարագ ի յիշատակ Ցեղասպանութեան Սուրբ նահատակներուն առաւօտեան ժամը 10:30-ին: Պատարագէն ետք գայլերդ մը տեղի պիտի ունենայ դէպի Beauchamp Park-ի մէջ զետեղուած խաչքարը:Դ- Կեդրոնական Ոգեկոչման Երեկոյ - 24 Ապրիլ
Հովանաւորութեամբ Հայ Առաքելական, Կաթողիկէ եւ Աւետարանական եկեղեցիներու եւ կազմակերպութեամբ Ցեղասպանութեան 102-րդ տարելիցի ոգեկոչման կեդրոնական յանձնախումբին Երկուշաբթի 24 Ապրիլ 2017-ին տեղի պիտի ունենայ կեդրոնական ոգեկոչման երեկոյն Chatswood-ի Concourse սրահէն ներս:
Կեդրոնական ոգեկոչման երեկոյին օրուայ պատգամը պիտի փոխանցէ Արդարութեան եւ Մարդկային Իրաւանց Հայկական Իրաւական Կեդրոնի (Armenian Legal Center for Justice and Human Rights) Գործադիր Տնօրէն՝ Քեյթ Նահապետեանը:Ե- Ոգեկոչման Միջոցառում - Ryde-ի Քաղաքապետարանի Կազմակերպութեամբ
Կազմակերպութեամբ Ցեղասպանութիւնը ճանչցող Ryde-ի քաղաքապետարանի Շաբաթ 29 Ապրիլ 2017-ին տեղի պիտի ունենայ ոգեկոչման միջոցառում մը Meadowbank-ի մէջ Ցեղասպանութեան նուիրուած խաչքարին մօտ: