facebook twitter links
May 21 2018 | 7:37am AET

Հարցազրոյց Վիգէն Քալլողլեանի հետ

Source: armenia.com.au | Wednesday, 03 May 2017
Email  |  Print 


Արմենիա հեռատեսիլը կը ներկայացնէ հարցազրոյց Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Աւստրալիոյ Շրջանային Վարչութեան ատենապըտ Վիգէն Քալլողլեանի հետ: Հարցազրոյցի ընթացքին Քալլողլեան կ'անդրադառնայ Համազգայինի 2016 թուականի տարած աշխատանքներուն ու ապագայ ծրագիրներուն մասին: