facebook twitter links
July 19 2018 | 9:38am AET

Աւստրալիոյ Հայ Օգնութեան Միութեան Շրջանային Վարչութեան Յայտարարութիւնը

Source: armenia.com.au | Tuesday, 18 July 2017
Email  |  Print 

Աւստրալիոյ Հայ Օգնութեան Միութիւնը իր 36-րդ պատգամաւորական ժողովի աշխատանքները յաջողութեամբ իրագործեց Շաբաթ 24 Յունիս 2017-ին: Ժողովը բարձր գնահատեց Շրջանաւարտ վարչութեան գործունէութիւնը: Ժողովը իր օրակարգերու լրումին ընտրեց յառաջիկայ տարեշրջանին համար իր նոր Շրջանային վարչութիւնը: Նորընտիր վարչութիւնը իր դիւանը ընտրեց Երկուշաբթի 3 Յուլիսին հետեւեալ կարգով՝

Նորա Սեւակեան                 Ատենապետ

Գարլա Գըւըրեան               Փոխ ատենապետ

Ատէլ Գրաճեան                   Ատենադպիր

Մարի Սարգիսեան             Փոխ ատենադպիր

Ալին Աֆֆարեան                 Հաշուապահ

Սիւզի Սիմոնեան                Գանձապահ

Կարինէ  Առաքել                 Խորհրդական

Նորընտիր Շրջանային վարչութիւնը գաղութի հոգեւոր, ազգային, միութենական եւ կրթական բոլոր կառոյցներուն հետ  համագործակցելու եւ անոնց աշխատանքներուն զօրակցելու, ինչպէս նաեւ իր ժողովուրդի զաւակներուն զանազան կարիքներուն հասնելու հեռանկարով կը սկսի իր գործունէութիւնը  ջանալով  պարկեշտ ու հաւատարիմ մնալ  ՀՕՄի առաքելութեան ու տեսլականին:

Աւստրալիոյ ՀՕՄի Շրջանային վարչութիւն