facebook twitter links
March 21 2018 | 8:09pm AET

Հարցազրոյց Գէւ Օրգեանի հետ

Source: armenia.com.au | Tuesday, 25 July 2017
Email  |  Print 

Արմենիա հեռատեսիլը կը ներկայացնէ հարցազրոյց արուեստագէտ Գէւ Օրգեանի հետ: Հարցազրոյցի ընթացքին Օրգեան կ'անդրադառնայ իր տարած աշխատանքներու եւ ապագայ ծրագիրներուն մասին յատկապէս անդրդառնալով Armenia Uncovered ծրագրին մասին: