Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի Հիմնադրման 70 Ամեակը Աւստրալիոյ մէջ

By armenia.com.au | Tuesday, 10 October 2017

Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի Հիմնադրման 70 Ամեակ
Սերունդներ Ճեմարանական՝
Կը տօնեն տարեդարձդ պատուական:
Դուն եղար մեր տուն , մեր օրրան,
Դուն միշտ ապրիս Քարէն Եփփէ Ճեմարան:

Ազգային Քարէն Եփփէ ճեմարանի մեծ ընտանիքը ուզեց ամրապնդել տասնամեակ սերունդներու յիշատակի նուիրուած խանդավառ երեկոյ մը, կազմակերպութեամբ Ք.Ե.Ա. Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան Աւստրալիոյ մասնաճիւղին, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ 30 Սեպտեմբերի 2017, ժամը -7ին Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան սրահէն ներս:

2015ին Աւստրալիոյ , Սիտնի քաղաքին մէջ հիմքը դրուեցաւ Ա.Ք. Ե. Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան: Խումբ մը շրջանաւարտներ ուզեցին կրկին անգամ վերյիշել ճեմարանական անմոռանալի յիշատակները:

Բացման խօսքը ներկայացուցին՝ Օր. Ժօրժէթ Գրճալեան և Պրն. Կարօ Նաճարեան : Բարի գալուստ մաղթեցին ներկաներուն, յիշելով թէ Ք.Ե. Ճեմարան դպրոցը Սուրիոյ մէջ հայապաշտպանութեան հաստատուն հիմքերէն մէկն է , ան տարիներու ընթացքին ենթարկուեցաւ շատ մը խոչընդոտներու , նոյնիսկ պատերազմի պատճառաւ տեղափոխուեցաւ և շատ մը զոհեր տուաւ իր շրջանաւարտներէն : Բայց կրկին անգամ հաստատուն քայլերով յաղթահարեց բոլոր դժուարութիւնները և ահա պատերազմի հինգ տարիներէ ետք անգամ մը ևս իր դռները կը բանայ , և կը շարունակէ հայաշունչ ոգիով նոր սերունդներ պատրաստել, թէ ՛ Սուրիոյ և թէ ՛ սփիւռքի այլ գաղութներուն մէջ:

Օրուան հանդիսավարները հաճելի հիւմըրով և բարի մաղթանքներով ներկայացուցին յայտագրի իւրաքանչիւր մասը, ստեղծելով ջերմ մթնոլորտ, ապա հրաւիրեցին հանրածանօթ և սիրուած երգիչ՝ Ռաֆֆի Ատուրեանը, որ խանդավառեց երեկոն ժողովրդային, սիրային և յեղափոխական երգերով: Յայտագիրը կ՛ընդգրկէր նաև օրուան բախտաւորի ընտրութիւն , վաճառուեցաւ գաւաթներ ճեմարան դպրոցի լուսանկարներով:

Վարչութեան ատենապետ ՝ Պրն. Ասատուր Շուկայեան , բարի ժամանց մաղթեց բոլորին , որոնք իրենց ներկայութեամբ առաւել արժևորեցին ընտանեկան մտերմիկ այս մթնոլորտը, և պարահանդէսը դարձաւ Ճեմարանի մեծ ընտանիքի ուրախ հանդիպում մը , հաճելի յայտագրով: Շնորհակալութեան յատուկ խօսք յայտնեց բոլոր նուիրատուներուն , որոնք ինչպէս միշտ իրենց լուման չխնայեցին , յանուն Ճեմարանի յառաջընթացին, ինչպէս նաեւ բոլոր ներկաներուն անխտիր, որոնք իրենց ներկայութեամբ աջակից դարձան միութեան աշխատանքներուն: Ապա ատենապետը հրաւիրեց յանձնախումբի ամենաերէց անդամը ՝ Տիար Սամուէլ Գալողլեանը եւ ամենակրտսեր անդամուհին՝ Օր. Ժօրժէթ Գրճալեանը, ինչպէս նաև Ա.Ք.Ե. Ճեմարանի մէջ պաշտօնավարած ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ պետական քարտուղարուհի՝ Տիկ. Վեհան Վարդանեան- Պալիօզեանը , Ֆիզիկս և Քիմիայի դասատու՝ Տիկ. Սարինէ Պասմաճեան- Պարտիզպանեանը, հսկիչ ՝ Տիկ. Ալին Պալիոզեան-Համամճեանը , Անգլերէն լիզուի դասատու՝ Տիկ. Շողիկ Հեճինեան-Սարգիսեանը , որոնք միասին կիսեցին 70 Ամեակի կարկանդակը , որմէ ետքը բոլոր շրջանաւարտ-շրջանաւարտուհիները բեմ բարձրացան մասնակցելու ուրախութեան նկարներ նկարուելով:

Բարի երթ Ճեմարանին եւ յաջողութիւն Ք. Ե. Ա. Ճ.-ի Աւստրալիոյ շրջանաւարտից միութեան ապագայ ծրագիրներուն:


Լիւսի Գրճալեան

comments

Advertisement