Feature Articles

Recapping Wave of Protests: Week to Week by Armenia Media with Shahen Araboghlian

Week to Week / ՇԱԲԱԹԷ ՇԱԲԱԹBy Shahen Araboghlian – Exclusively for Armenia Media


Protests & Demands for Resignation - Armenia Witnesses A Large Wave of Civil Disobedience
Full Story

Դէպի Արեւելք, Թէ ԱրեւմուտքՆիկոլ Փաշինեանի վերջերս Պրիւքսէլ եւ Մոսկուա կատարած այցելութիւնները եւ այդ առթիւ գրաւոր ու բանաւոր կատարուած յայտարարութիւնները, յստակօրէն բացայայտեցին մէկ կարեւոր իրողութիւն.- Հայաստանը կ..

Full Story

Sassounian: Turkey Disgraces Itself by Denying the Genocide after Biden Acknowledgment

Harut Sassounian BY HARUT SASSOUNIAN President Joe Biden issued a written statement on April 24, officially recognizing the Armenian Genocide for the second year in a row. Here is an excerpt from Pres..

Full Story

Asbarez Editorial: International Recognition of Armenian Genocide Imperative as Ethnic Cleansing Continues

We are living in extraordinary times. As we mark the 107th anniversary of the Armenian Genocide, the hatred that guided its perpetrators continues to serve as state policy for many countries—among th..

Full Story

18 April 2022: Week to Week by Armenia Media with Shahen Araboghlian

Week to Week / ՇԱԲԱԹԷ ՇԱԲԱԹBy Shahen Araboghlian – Exclusively for Armenia Media

The Fate of Artsakh in LimboImage caption: The Fate of Artsakh Lies Blur
The Russian MoD reported that ..

Full Story