SBS Ռատիոյի հարցազրոյց ՀՅԴ Աւտրալիոյ ներկայացուցիչին հետ

By Armenia Media | Saturday, 15 January 2022Սիտնի.- SBS Ռատիոյի Հայերէն բաժնին հետ հարցազրոյցով՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան (ՀՅԴ) Աւտրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ ընկեր Ներսէս Պալիոզեանը ամփոփեց կազմակերպութեան 2021-ի աշխատանքները եւ անդրադարձաւ եկող տարուայ ծրագրերուն մասին։

Լսեցէք հարցազրոյցը սեղմելով հոս։

comments

Advertisement