facebook twitter links
August 19 2018 | 12:19pm AET

ArmeniaNotices


Գոյժ

ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէն եւ <<Արամ Մանուկեան>> Կոմիտէն սրտի խոր կսկիծով կը գուժեն իրենց վաստակաւոր ընկերներէն՝ Ընկեր Պօղոս Պօղոսեանի մահը որ պատահեցաւ Ուրբա 4 Մայիսին:

Հանգուցեալ ընկերոջ թաղման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 9 Մայիս 2018-ին առաւօտեան ժամը 10:00-ին Սիտնիի Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ:

ՀՅԴ Աւստրալիոյ ԿԿոմիտէ

Սիտնի

Art Exhibition

Condition of entry:
For free registration, please contact Mrs. Shake? Vartanian by Sunday 11th March 2018.
Mobile: 0431 722 422
Phone: 9451 3385
Email: shakehv@optusnet.com.au

Open theme and subject matter

Artworks must be brought to the Armenian Cultural Centre, 259 Penshurst
Street, Willoughby for consideration, between 10:00 am to 6:00 pm on
Saturday 26 May 2018.
The Photographic Submissions must be High-Res Jpeg files on USB or Disk.
Artworks must be original and maximum 15 years old, of which up to 5 may be selected for inclusion in the exhibition and HAAC reserves the right to reject any work.

Please note:
Artists are asked to accompany their works to Armenia and to consider the size of the artworks for transportation.

Hamazkaine Art Advisory Council Australia

Galstaun College Enrolment

Every day is open day at Galstaun College.
Enrolling now for 2018

Արմենիա Մետիա Ընկերակցութիւն. Կ\'ուզուի Վարիչ Տնօրէն

Արմենիա Մետիա Ընկերակցութիւն – Վարիչ Տնօրէնի պաշտօն

Աւելի քան 35 տարիներ է, որ Արմենիա Մետիա Ընկերակցութիւնը (նախկին Արմենիա շաբաթաթերթ եւ Սարդարապատ Ռատիո ժամ) Աւստրալահայ գաղութի առաջնորդող ու գլխաւոր մամլոյ օրկանը կը հանդիսանայ: ԱՄԸ-ը շնորհիւ իր օգտագործած տեղեկատուական արդի եւ ժամանակակից լրատուամիջոցներուն, կարողացած է հասնիլ աւելի քան 50 հազար հայ անհատներու, հրամցնելով անոնց գաղութային եւ միջազգային անցուդարձերու, լուրերու եւ ժամանակակից պատահարներու ու դէպքերու մասին հաղորդումներ եւ տեսանիւթեր:

2015 թուականին, Նիու Սաութ Ուէյլզ-ի Բազմամշակութային եւ Տեղական Մամլոյ մրցանակաբաշխութեան ընթացքին, ԱՄԸ –ը արժանացաւ « Լաւագոյն Առցանցային Լուրեր Հաղորդող Մամլոյ Լրատուամիջոցը» :

Վերջին քանի մը տարիներուն Արմենիա Մետիա Ընկերկացութեան գործելադաշտի ընդարձակման ու ծաւալման որպէս արդիւնք, ներկայիս կարիքը կը զգացուի աշխուժ ու փորձառու վճարովի Վարիչ Տնօրէն-ի մը նշանակման:

Վարիչ Տնօրէնը համագործակցելով թերթի գլխաւոր խմբագրին եւ թղթակիցներուն հետ, զեկուցելով Արմենիա Մետիա ընկերկացութեան խնամակալ կազմին, պատասխանտու պիտի ըլլայ՝

 • ստեղծելու եւ վարելու յատուկ ռազմավարական ծրագիր, զորս պիտի ընդգրկէ մամուլէն ներս ամսական յատուկ թեմաներու կիրարկում:
 • թերթի եւ այլ լրատուամիջոցներու բովանդակութեան բծախնդիր ծրագրում:
 • թղթակիցներու եւ այլ կամաւորներու աշխատանքներուն հսկողութիւն եւ ընդհանուր դասաւորում:
 • նոր երաշխաւորներու եւ ծանուցումներու ներբերում:
 • նոր բաժանորդագրութիւններ հաւաքելու եւ նիւթական հասոյթ ապահովող աղբիւրներ գոյացնելու աշխատանքներու հետապնդում եւ իրագործում:

Վարիչ Տնօրէնի պաշտօնին համար դիմող թեկնածուն պէտք է ունենայ՝

 • Հայերէն լեզուի մէջ հմուտ կարողութիւն:
 • Մամուլի մարզէն ներս որոշ փորձառութիւն:
 • Ծանուցումներ վաճարելու եւ հաշուապահական տնօրինութեան մէջ որոշ փորձառութիւն:

Աշխատավայրը պիտի ըլլայ Ուիլուպիի մէջ , շաբաթական 3 օր:

Բոլոր անոնք որոնք հետաքրքրուած են սոյն պաշտօնով բարեհաճին իրենց դիմումնագրերը անմիջապէս յղել Արմենիա Մետիա Ընկերկացութեան խնամակալութեան ատենապետ՝ Շանթ Սողոմոնեանին, դիմելով իր ե նամակի հասցէին chair@armenia.com.au .


POSITION VACANT: Armenia Media Inc. Executive Director

Armenia Media: Executive Director

Serving the Australian Armenian community for 35 years, Armenian Media Inc. (previously Armenia Weekly and Sartarabad Radio) is Australia’s leading Armenian media organisation, providing News and Entertainment to Australia’s Armenian community reaching over 50k readers and viewers across multiple media platforms including Print, Online, Mobile, TV, Radio and newer Social Media Platforms. In 2015, Armenia Media was awarded the BEST ONLINE NEWS COVERAGE at the NSW Multicultural and Indigenous Media Awards.

With the expanding services delivered by Armenia Media in the last few years, the requirement for a part-time Executive Director has opened up. The successful candidate will essentially manage all business operations of Armenia Media.

 

Working alongside the Armenia Media Editor, who manages content operations, the Executive Director of Armenia Media will report directly to the Armenia Media Board, and be responsible for:

 • all revenue development, including advertising, magazine subscription and any future forms of income;
 • rostering and managing volunteer and paid contributors to Armenia Online, Armenia Magazine and Armenia TV;
 • along with the Editor, driving the Board\'s cross-platform Armenia Media strategy.

 

The successful candidate is required to have the following skillset:

 • Proficient written and spoken knowledge of the English;
 • Spoken knowledge of the Armenian Language;
 • Experience working in sales, management or media industry;
 • Experience in account management and advertising sales.

 

Office and studio is based in Willoughby and the role will be 3 days a week.


If you are interested in the role, please contact Armenia Media Chairman, Shant Soghomonian at chair@armenia.com.au.