facebook twitter links
September 21 2017 | 12:42am AET

î»Õ³Ï³Ý

 

Ազատագրուած, Ոչ Թէ՝ Գրաւուած - ՀՅԴ Աւստրալիոյ Երիտասարդական Միութիւնը Սիտնիի մէջ Արցախի համար ցոյց կատարեց

Սիտնիի մէջ, դաշնակցական երիտասարդներ լուռ ցոյց մը կատարեցին քաղաքի կեդրոնական փողոցներէն մէկուն մէջ, Արցախի անկախութեան 26ամեակին առթիւ: Ցուցարարները նաեւ պաստառներ պարզեցին՝ կոչ ընելով Աւստրալիոյ ե..

Աւստրալահայութեան Օժանդակութեան Աղբիւրներու Կեդրոնի մեկնարկը Աւստրալիոյ մէջ

Սիտնիի մէջ յայտարարուեցաւ մեկնարկը Աւստրալահայութեան Օժանդակութեան Աղբիւրներու Կեդրոնի (ԱՕԱԿ) որուն նպատակն է բարելաւել Աւստրալահայ գաղութի կեանքը անոր տրամադրելով հարկ եղած նիւթական եւ ընկերային օժան..

Լիզպոնի Գործունէութեան 34 ամեակը Աւստրալիոյ մէջ


Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Արեւմտեան Սիտնիի <<Քեռի>> խումբին Կիրակի 30 Յուլիս 2017ին յաւարտ Սուրբ եւ անմահ պատարագինն տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն նուիրուած Լիզպոնի հինգ նահատ..

Advertisement