facebook twitter links
February 23 2018 | 12:01pm AET

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý

 

Մեծագոյն Իրագործումը

  <<ԱՍՊԱՐԷԶ>>   Արցախի ազտագրումը մեր նորագոյն պատմութեան մեծագոյն իրագործումն է։ Իբրեւ ամբողջ սերունդի մը հրաշալի սխրանք, Արցախի ազատագրութիւնը կը մնայ ներշնչման հզօրագոյն եւ ան..

30ԱՄԵԱԿ ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՇՂԹԱՅԱԶԵՐԾՄԱՆ- Արձագանգ Կայ, Արձագա՛նգ Ալ Կայ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ   Այս օրերուն, երբ կը նշենք Արցախեան Շարժումի շղթայազերծման 30րդ տարեդարձը, հաւանաբար յաճախ պիտի լսենք ու մեր ինքնավստահութիւնը հաստատելու համար պիտի կրկնենք, որ սեւակեան արտայայտո..

Արցախեան Պայքարի 30՞, Թէ 100ամեակ

ԴՈԿՏ. ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ   Այսօր, Արցախեան պայքարի 30ամեակին, հարկ է յիշեցնել, որ այն ձեւաւորուել է 100 տարիներ ի վեր եւ ժայթքել է 30 տարի առաջ: Եւ արժեւորելով այդ շարժման յաղթանակի անգնահատելի ..

Advertisement