facebook twitter links
May 27 2017 | 12:27pm AET

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý

 

Մայիս 28ն ու Իր Խորհուրդը

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ  Նախակրթարանի սեղաններէն մեր միշտ մեծ փափաքն ու երազը եղած է տեսնել մեր հայրենիքի անկախ եւ ազատ վիճակը: Ու այդ սրբազան երազանքը, իբրեւ տարագիր, ուր որ գացած ենք, մեզի հետ պտըտցուց..

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԾՆՈՒՆԴԻ 100ԱՄԵԱԿԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ- Միտքի Ու Գաղափարի Հիմերուն Ամրացումը Ազնիւ Մարտահրաւէր

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ   28 Մայիս 1918ին ծնունդ առած Հայաստանի անկախ հանրապետութիւնը, կարճ ժամանակի մէջ իր բազմաթիւ իրագործումներով, ո՛չ միայն անջնջելի հետքեր թողած է մեր պատմութեան մէջ ու անժամանցելի պ..

Կոչ՝ Հայ Երիտասարդին

ԼԱԼԷ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Ո՞ւր ես, ո՛վ երիտասարդ: Տանդ մէջ հանգիստ նստած, բջիջայինիդ վրայ կեդրոնացած, կը ստուգես ընկերային ցանցերը ու կը հանդիպիս լուրի մը՝ հայրենիքէն. Ատրպէյճան խախտած է զինադադարը ու հայկական..

Advertisement