facebook twitter links
May 26 2016 | 10:30am AET
Advertisement
ArmeniaTV AND VIDEOS

î»Õ³Ï³Ý 

11:44pm | ԾԽԱՏԷՐ ՀՈՎԻՒՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎ – 13 Մայիս 2016 Ուրբաթ 13 Մայիսին Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոսի նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Թեմիս Ծխատէր Հովիւներու Ժողովը մասնակցութեամբ Հոգեշնորհ Տէր Ներսէս Աբեղայ Յարու...

¶³Õáõÿ ¶³Õáõà

3:53pm | ՀԱՐՑԶԱՐՈՅՑ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՊԵՏՕ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆԻ ՀԵՏ   Ապրիլի 2ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծուած պատերազմական գործողութիւնների, պատերազմի դասերի ու յետագայ անե...

ØÇç³½·³ÛÇÝ 

11:57pm | ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԵՍ - <<Աճենսիա Փրենսա Արմէնիա>> լրատու գործակալութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Չիլիի խորհրդարանը Մայիս 18ին միաձայնութեամբ վաւերացուցած է պատմական բանաձեւ մը՝ դատապարտելով <<Լեռն...