facebook twitter links
January 20 2018 | 10:20am AET
Advertisement
ArmeniaTV AND VIDEOS

ØÇç³½·³ÛÇÝ 

11:43pm | Հայաստանի Հանրապետութիւնը ներառնուած է ՄԱԿի 2018ի պատուոյ ցանկին վրայ (Honour roll)՝ կազմակերպութեան պիւտճէին ժամանակին եւ ամբողջութեամբ կատարած իր անդամավճարներուն համար: Հայաստանի արտաքին գործոց նախ...