TOP STORIES / ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

ADELAIDE: South Australia became the second state in Australia to recognise the rights to self-determination of the Republic of Artsakh, condemning Azerbaijan and Turkey for their invasion of the country's indigenous Armenians in a motion passed...

CANBERRA: The Armenian National Committee of Australia has appealed to Foreign Affairs Minister Marise Payne, requesting emergency aid from the Australian Government to assist in alleviating the stress placed on Armenia due to it facing a full-scale ...

SYDNEY & AUCKLAND: The Armenian National Committee of Australia (ANC-AU), in collaboration with the Armenian National Committee of New Zealand (ANC-NZ), will be hosting a virtual launch for last year’s Ben Bagdikian Media Award honouree, James Ro...

A woman casts her ballot during the 2018 parliamentary elections in Armenia BY HAIG KAYSERIAN The Republic of Armenia’s ruling My Step Alliance has issued a controversial announcement that can only be interpreted as a back-pedaling from their leader,...

  Վարեց՝ ԱՆԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ ԵՐԵՒԱՆ.- «Հայրենիքի փրկութեան շարժում»ի համակարգող, ՀՅԴ Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան «Թերթ»ի հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին դիտել տուաւ, որ Նիկոլ Փաշինեան չէ ուզած արտահերթ ընտրութիւններ իրականացնել, պարզա...

Maral Najarian was captured by Azerbaijani forces on Nov. 10 from Berdzor, Artsakh Representatives of the International Committee of the Red Cross on Friday were given an opportunity to visit Maral Najarian, a Lebanese-Armenian who has been held capt...

Armenia TV