TOP STORIES / ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

We all watched in horror as a port hangar exploded on August 4th, resulting in over 135 deaths and 5,000 injuries to date. Sadly, the explosion was in close proximity to heavily Armenian-populated towns, including Bourj Hammoud, Khalil Badawi, Hadjin...

Աւստրալահայութիւնը թեւ եւ թիկունք պիտի կանգնի Լիբանանահայութեան:Վերջին օրերուն բոլորս ականատես եղանք Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ պատահած այդ հսկայական պայթումին ու անոր գործած մեծ աւերներուն եւ վնասներուն, պատճառելով աւելի քան 135 մահ ու 5000 է աւելի ...

SYDNEY, MELBOURNE: The Armenian-Australian community has fundraised ,500 to help "Combat Covid in Armenia" with the Armenian National Committee of Australia's (ANC-AU) Facebook fundraising campaign comfortably surpassing its targeted ,000 ...

BY MEGHETY ZAITOUNIANIn the age of social media, particularly in 2020, our news feeds and timelines seem to be constantly flooded with updates of current affairs from around the world. While scrolling, I see footage of protests part of the Black Live...

ՊԷՅՐՈՒԹ, «Արմէնփրէս»․-  Լիբանանի մէջ հայկական կառոյցները համակարգուած կ՛աշխատին 4 Օգոստոսին, Պէյրութի մէջ պատահած պայթումին պատճառած վնասներուն ծաւալը յստակացնելու համար, յայտնեց ՀՅԴ Հայ Դատի Միջին Արեւելքի գրասենեակի պատասխանատու Վերա Եագուպեան՝ մա...

In the aftermath of the blast, Beirut residents are shocked “Even during the Civil War we had not experienced anything like this,” said Shahan Kandaharian, the editor of Aztag Daily Newspaper as he compared Tuesday’s blast at the Beirut port to a hig...

Armenia TV

Տեղական

Աւստրալահայութիւնը թեւ եւ թիկունք պիտի կանգնի Լիբանանահայութեան:Վերջին օրերուն բոլորս ականատես եղանք Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ պատահած այդ հսկայական պայթումին ու անոր գործած մեծ աւերներուն եւ վնասներ...