TOP STORIES / ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

  Serviceman Artyom Khachatryan, born in 1999, was killed by Azerbaijani fire Thursday at about 5:05 local time in the military positions of the Artsakh Defense Army in the northern direction of the Artsakh-Azerbaijan border, reported the Artsak...

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, «Ապառաժ».- Ատրպէյճանական շարք մը լրատուամիջոցներ, յենելով իրենց պաշտպանական գերատեսչութեան մամլոյ ծառայութեան կողմէ տրամադրուած հաղորդագրութեան վրայ՝ տեղեկութիւն տարածեցին, որ իբր թէ հայկական ստորաբաժանումները շփման գիծի տարբեր ուղղութի...

Prime Minister Nikol Pashinyan addresses the St. Petersburg International Economic Forum last week Before leaving St. Petersburg, Russia where he was participating at an international economic summit, Prime Minister Nikol Pashinyan fielded questions ...

ԵՐԵՒԱՆ.- «Արմէնփրէս».- Դիլիջան քաղաքին մէջ, մեկնարկը կատարուեցաւ ֆրանսական հեղինակաւոր «Միտքերու գագաթնաժողով»ին: Ամէն տարի Ֆրանսայի Շամոնի քաղաքին մէջ տեղի ունեցող «Միտքերու գագաթնաժողով»ը («Summit of Minds») այս տարի առաջին անգամն ըլլալով տեղի կ՛ո...

SYDNEY: The Armenian National Committee of Australia (ANC-AU) has announced that its 2019 Annual Gala Banquet will be held on Saturday, 30th November at the Hilton Sydney."This is the event where attendees reflect and celebrate the Armenian-Australia...

Armenia’s National Soccer Team ahead of the match with Greece on June 11 The head coach of Armenia’s National Soccer Team, Armen Gyulbudaghyants, said that Tuesday’s 3 to 2 victory over the Greek National team in the Euro 2020 qualifier was “tough.” ...

Armenia TV

Տեղական

  300ի շուրջ ՀՕՄուհիներ, հանդիսատեսներ, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, հայկական հոգեւոր, քաղաքական, լրատուական, մշակութային, կրթական, մարզական եւ բարեսիրական հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ հա...

International

The Armenian and Artsakh flags in Mousa Ler The Pan-Armenian Games torch was lit during a ceremony held at the Holy Mother of God Armenian Church in Vakif, a village on the foothills of Mousa Ler in m...