facebook twitter links
December 17 2017 | 3:07pm AET
Advertisement
ArmeniaTV AND VIDEOS

î»Õ³Ï³Ý 

7:23pm | Աւստրալիոյ Կանաչները իրենց կուսակցութեան ռազմավարութեան մէջ ներարեցին Արցախի Հանրապետութեան ճանաչումը իրենց Պէնէլոնկի երեսփոխանական թեկնածու Ճասթին Ալիքի եւ Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի ներկայացու...