Նորութիւններ.- Քորոնա Ժահրի (ՔՈՎԻՏ-19) Տեղեկութիւններ

By SBS | Sunday, 26 April 2020SBS ձեզի կը տրամադրէ վստահելի տեղեկութիւններ, հայերէնով, ՔՈՎԻՏ-19 համաճարակի մասին: Սոյն տեղեկութիւնները կարեւոր են համայնքին մէջ իւրաքանչիւր անձի համար:

NOTE that this fact sheet is regularly updated by SBS Armenian. Keep tabs on the latest by clicking here.


Տունը մնայ Ապահով մնայ Կապի մէջ մնայ Կեանքեր փրկէ

Ինչպէս՞ ՔՈՎԻՏ-19ը կը տարածուի

ՔՈՎԻՏ-19-ը անձէ-անձ կը տարածուի հետեւեալ կերպով՝

 • Մոտիկ կապը անձի մը հետ մինչ անոնք վարակիչ են կամ անոնց ախտանշանները յայտնաբերուելէ 24 ժամ առաջ:
 • Մոտիկ կապ անձի մը հետ որ վարակուած է և որ կը հազայ կամ կը փռնգտայ:
 • Դպնալ իրերու կամ մակերեսներու (ինչպէս դուռի բռնակներ կամ սեղաններ) որոնց վրայ վարակուած անձ մը հազացած և կամ փռնգտացած է, ապա կը դպնաք ձեր բերանին կամ երեսին:

Որոնք՞ են ՔՈՎԻՏ-19ի ախտանշանները

Դաշնային կառավարութեան կայքին համաձայն, քորոնա ժահրի ախտանշանները կը տարբերին թեթեւ հիւանդութենէ մինչեւ թոքատապ:

ՔՈՎԻՏ-19ի ախտանշանները նման են հարբուխի և տենդախառն հարբուխի ախտանշաններուն և կը ներառեն՝

 • Տենդ
 • Կոկորդի ցաւ
 • Հազ
 • Հոգնածութիւն
 • Շնչառութեան դժուարութիւն

Իշխանութիւններ մշակեցին ՔՈՎԻՏ-19 Ախտանշաններու Ստուգում որ կրնաք գործածել տունէն. https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details

Ինչ՞ պէտք է ընեմ եթէ ախտանշաններ ունենամ

Եթէ ախտանշաններ ունենաք Աւստրալիա ժամանելէ ետք մինչեւ 14 օր կամ մինչեւ 14 օր այն ժամանակէն երբ կապ ունեցած էք մէկու մը հետ որ հաստատ վարակուած է ՔՈՎԻՏ-19-ով, պէտք է այցելէք ձեր բժիշկին անյետաձգելի քննարկումի համար:

Հեռաձայնեցէք ձեր բժիշկին ժամադրութեան մը համար կամ կապ հաստատեցէք ազգային Քորոնավայրըս Առողջութեան Տեղեկութեան թէժ գիծին հետ1800 020 080: Մի՛ այցելէք առողջութեան բուժարան մը կամ հիւանդանոց մը առանց նախապէս տեղեկացնելու անոնց որ ախտանշաններ ունիք:

Ժամանելէն առաջ, հեռաձայնեցէք առողջութեան բուժարան կամ հիւանդանոց և անոնց տեղեկացուցէք ձեր ճամբորդութեան պատմութիւնը կամ որ շփում ունեցած էք անձի մը հետ որ վարակուած է ՔՈՎԻՏ-19ով: Պէտք է մեկուսացած մնաք ձեր տան կամ պանդոկի մը մէջ կամ առողջապահութեան խնամքի տակ մնաք մինչեւ որ առողջապահութեան իշխանութիւններ հաստատեն որ ապահով է որ վերադառնաք ձեր սովորական գործերուն:

Եթէ շնչառութեան դժուարութիւն ունիք կամ բժշկական արտակարգ իրավիճակի մէջ էք հեռաձայնեցէք 000:

Պէտք՞ է ստուգուիմ ՔՈՎԻՏ-19ի համար

1) Պիտի ստուգուիք եթէ՝

 • Անցած 14 օրերուն վերադարձած էք արտասահմանէն և ունիք շնչառական հիւանդութիւն տենդով կամ առանց տենդի:
 • Մոտիկէն շփում ունեցած էք ՔՈՎԻՏ-19ով վարակուած անձի մը հետ անցած 14 օրերուն և ունիք շնչառական հիւանդութիւն տենդով կամ առանց տենդի:
 • Ունիք համայնքէն ստացած սուր թոքատապ և յստակ պատճառ չկայ:
 • Առողջութեան խնամքի աշխատող մըն էք որ ուղղակի կ'աշխատիք հիւանդներու հետ և շնչառական հիւանդութիւն ունիք և ջերմութիւն:

2) Պիտի ստուգուիք նաեւ եթէ ջերմութիւն ունիք կամ սուր շնչառական վարակում և կամ այս հանգամանքներէն մէկը ձեզի կը վերաբերի՝

 • Առողջապահութեան բոլոր աշխատողները
 • Տարեցներու/տնային խնամքի բոլոր աշխատողները
 • Աշխարհաքրականօրէն կղզիացած շրջաններ ուր յաւելեալ վտանք կայ համայնքային փոխանցումներու ինչպէս որ սահմանուած է տեղի հանրային առողջապահութեան միաւորին կողմէ:
 • Երբ համայնքային փոխանցում տեղի չ'ունենար, բայց բարձր-վտանգի կացութիւններ կան ուր երկու կամ աւելի հաւանական կապուած հարցեր կան, օրինակի համար՝
 • Տարեցներու և տնային խնամք
 • Գիւղական և հեռաւոր Ապօրիճին և Թորրես Նեղուցի Կղզեցիներու համայնքներ
 • Կալանման վայրեր/ուղղիչ հաստատութիւններ
 • Գիշերօթիկ դպրոցներ
 • Զինուորական խարիսխներ (ներառեալ ռազմանաւեր) որոնք ունին բնակելի յարմարութիւններ
 • Ազգային Դահլիճը նմանապէս համաձայնեցաւ, որ կախեալ խնամող բժիշկի դատողութենէն, ստուգումը ընդլայնուի ներառելու համար անծանօթ պատճառներով տենդով և սուր շնչառական ախտանիշներով հիւանդանոց պառկած հիւանդներ:

Այս ստուգումի նուազագոյն չափանիշն է: Նահանգներ և հողամասեր կրնան իրենց ստուգումի չափանիշները ընդլայնել չթէ կարողութիւնը ունին:

ժահրը ինչպէս՞ կը բուժուի

Յստակ բուժում չկայ քորոնավայրըսներու համար, սակայն ախտանշաններու մեծ մասը կարելի է բուժել օժանդակ բժշկական խնամքով: Մանրէասպան դեղեր ազդեցիկ չեն ժահրերուն դէմ:

Ով՞ աւելի վտանգի մէջ է լուրջ հիւանդութեամբ

Որոշ վարակուած անձեր նոյնիսկ չեն հիւանդանար, ուրիշներ թեթեւ ախտանշաններ ցոյց կուտան որոնցմէ դիւրութեամբ կը բուժուին և ուրիշներ շատ արագ կերպով ծանր կը հիւանդանան: Այլ քորոնավայրըսերէ նախապէս ստացած փորձառութեամբ, լուրջ վարակումի վտանգի տակ կը գտնուին հետեւեալ անձերը՝

 • Բնիկ և Թորրես Նեղուցի Կղզեցիներ 50 տարեկանէ վեր, մէկ կամ աւելի մնայուն հիւանդութիւններով:
 • 65 տարեկանէ վեր անձեր մնայուն բժշկական հիւանդութիւններով: Մնայուն հիւանդութիւնները աւելի պիտի յստակեցուին երբ յաւելեալ ապացոյցներ երեւան ելլեն:
 • 70 տարեկանէն վեր անձեր
 • Մարդիկ որոնց վարակամերժ դրութիւնը վնասուած է

Ինչպէս՞ կրնաք կեցնել ՔՈՎԻՏ-19ի տարածումը

Ձեռքի և փռնգտալու/հազի լաւ առողջաբանութիւն կիրառելը և ուրիշներէ հեռաւորութիւն պահելը երբ հիւանդ էք, ամենա լաւ պաշտպանութիւնն է ժահրերու մեծամասնութեան դէմ:

 • Տունէն դուրս մի՛ ելլէք բացի եթէ անհրաժեշտ է:
 • Ընկերային հեռաւորութիւն պահել նուազագոյնը 1.5 մեդր և պահպանել մէկ անձ չորս քառակուսի մեդր օրէնքը:
 • Յաճախակի լուալ ձեռքերը օճառով և ջուրով, ուտելէն առաջ և վերջը և զուգարան երթալէն ետք:
 • Ծածկել հազը և փռնգտուքը, նետել գործածուած թուղթէ թաշկինակները և օգտագործել ալքոհլով կազմուած ձեռքի ախտահանիչները:
 • Եթէ լաւ չէք զգար, խուսաբեցէք շփուելէ ուրիշներու հետ (ուրիշներէ հեռու մնալ 1,5 մեդր)
 • Անձնական պատասխանատուութիւն կիրառեցէք և տուն մնացէք որչափ հնարաւոր է:

Ով՞ պարտադրուած պէտք է ինքնամեկուսանայ

1) Ամէն մարդ որ Աւստրալիա կը ժամանէ 15 Մարտ 2020 կէս գիշերէն ետք, կամ կը կարծեն որ շփում ունեցած են անձի մը հետ որ հաստատ վարակուած է ՔՈՎԻՏ-19ով, կը պահանջուի որ ինքնամեկուսանան 14 օր:

2) Բոլոր ճամբորդները որոնք Աւստրալիա կը ժամանեն 28 Մարտ 2020 կէս գիշերէն ետք, պարտադիր 14 օր պէտք է ինքնամեկուսանան նշանակուած յարմար վայրի մը մէջ (օրինակի համար, պանդոկ մը):

Ճամբորդներ. ներգաղթի, մաքսատան և ուժեղացուած առողջութեան համապատասխան քննութիւններէ ետք, ուղղակի պիտի տեղափոխուին նշանակուած յարմար վայրեր:

Աւստրալիական Պաշտպանական Ուժի անձնակազմը պիտի սատարէ տեղական ոստիկանութեան և այցելէ աւստրալիացիներուն տուները և բնակարանները, որոնք պարտադիր ինքնամեկուսացման մէջ են, ինչպէս հրահանգուած է նահանգային և հողամսերու կառավարութիւններուն կողմէ և պիտի տեղեկացնեն տեղական ոստիկանութեան եթէ անհատը կը գտնուէր իր բնակարանին մէջ:

3) Եթէ ախտաճանաչուած էք ՔՈՎԻՏ-19ով, պէտք է տունը մնաք:

 • Մի' երթաք հանրային վայրեր ինչպէս գործի, դպրոց, առեւտուրի կեդրոններ, երեխաներու խնամքի կեդրոններ կամ համալսարան:
 • Բարեկամէ մը խնդրեցէք որ կերակուր և անհրաժեշտ արարկաներ ձեզի բերէ և ձեր դռան առջեւ ձգէ:
 • Այցելուներ մի ընդունիք - միայն անոնք որոնք ձեր հետ կը բնակին պէտք է ձեր տան մէջը ըլլան:

Ընկերային հեռաւորութիւն (թարմացուած վերջին նորութիւններ)

Ընկերային հեռաւորութիւնը միջոց մըն է դանդաղեցնելու համար ժահրերու տարածումը ինչպէս ՔՈՎԻՏ-19ը: Որչափ տարածութիւն կայ ձեր և ուրիշներու միջեւ, այնքան դժուար ժահրը կը տարածուի:

Կը ներառէ նաեւ խուսափիլ դպնալէ իրերու կամ մակերեսներու (ինչպէս դուռերու բռնակներ կամ սեղաններ) որոնք վարակուած են հազով կամ փռնգտուքով անձէ մը որ հաստատ վարակուած է ՔՈՎԻՏ-19ով:

Հաւաքոյթները սահմանափակուած են երկու անձերու

Աւստրալիական Ազգային Դահլիճը համաձայնեցաւ ներքին և արտաքին հաւաքոյթները սահմանափակել միայն երկու անձերու: Այս սահմանափակումները ուժի մէջ են Երկուշաբթի Մարտ 30ի կէսգիշերէն:

Այս սահմանափակումի բացառութիւնները կը ներառեն՝

 • Նոյն տան մէջ բնակող անձեր որոնք միասին դուրս կ'ուգան
 • Թաղումներ – առաւելագոյնը 10 անձեր
 • Ամուսնութիւններ – առաւելագոյնը 5 անձ
 • ընտանեկան անդամներ:

Իւրաքանչիւր նահանգ և հողամաս կրնան պարտադրել այս պահանջները:

Տունը մնալ

Ազգային Դահլիճի հաստատ ուղեցոյցը բոլոր աւստրալիացիներուն այն է որ տունը մնան բացի եթէ՝

 • ուտելիք և անհրաժեշտ պիտոյքներ գնելու համար շուկայ կ'երթան
 • բժշկական և առողջութեան խնամքի կարիքներու համար, ներառեալ կարեկցական պահանջներ
 • մարզանքներ որոնք կը համապատասխանեն հանրային հաւաքոյթի պահանջներուն
 • աշխատանք և ուսում եթէ չեք կրնար աշխատիլ կամ ուսանիլ տունէն

Խաղավայրեր, չմշկավայրեր եւն

Ազգային Դահլիճը համաձայնեցաւ որ խաղավայրեր, չմշկավայրեր և հանրային վայրերու մէջ գործող դուրսի մարզական ծրագիրներ փակ մնան: Bootcamp-եր պիտի կրճատուին միայն երկու անձերու, ներառեալ մարզիչը:

Երէց աւստրալիացիներ և անոնք որոնք առողջական խնդիրներ ունին

Անոնք որոնք 70 տարեկանէն վեր են և աւստրալիացիներ որոնք գոյութիւն ունեցող առողջական վիճակ ունին:

Ազգային Դահլիճի աւստրալիացիներուն տուած հաստատ խորհուրդն է տնային մեկուսացումը որչափ հնարաւոր է երկար՝

 • 70 տարեկանէն վեր
 • 60 տարեկանէն վեր որոնք գոյութիւն ունեցող առողջական խնդիրներ ունին
 • 50 տարեկանէն վեր բնիկ աւստրալիացիներ որոնք գոյութիւն ունեցող առողջական վիճակ ունին:

Ինչ կը պատահի եթէ չէք հնազանդիր ընկերային հեռաւորութիւն պահելու օրէնքներուն կախում ունի թէ որ մէկ նահանգին մէջ կը բնակիք:

 • Նիու Սաութ Ուելս: $1,000 կամ աւելի տուգանք
 • Վիքթորիա: $1,600 կամ աւելի տուգանք
 • Հարաւային Աւստրալիա: Ոստիկանութիւնը պիտի չպարտադրէ որեւէ ազգային հրահանգ
 • Աւստրալիական Մայրաքաղաքի Հողամաս: Զգուշացում, որու պիտի հետեւի տուգանք
 • Քուինզլանտ: Անհատներու համար $1,330 տուգանք
 • Արեւմտեան Աւստրալիա: Անհատներու համար $1,000 տուգանք
 • Թազմանիա: Տուգանք տալու հնարաւորութիւն
 • Հիւիսային Հողամաս: Ոստիկանութիւնը պիտի չպարտադրէ որեւէ ազգային հրահանգ

Կրնամ՞ ընտանիքի և բարեկամներու այցելել տարեցներու խնամքի հաստատութիւններու մէջ

Խնդրեմ նկատի առէք որ նահանգներ և հողամասեր իւրայատուկ օրէնքներ ունին իրենց իրաւասութիւններուն մէջ:

Աւստրալիոյ տարածքին որպէս օրէնք, մի այցելէք տարեցներու խնամքի հաստատութիւններ եթէ՝

 • Անցած 14 օրերուն վերադարձած էք արտասահմանէն
 • Շփումի մէջ եղած էք ՔՈՎԻՏ-19-ով վարակուած անձի մը հետ անցած 14 օրերուն
 • Ջերմութիւն կամ շնչառական վարակումի ախտանշաններ ունիք (օրինակ հազ, կոկորդի ցաւ, շունչի կարճութիւն)
 • Մայիս 1էն, տենդախառն հարբուխի պատուաստումը ստացած պէտք է ըլլաք տարեցներու խնամքի հաստատութիւն մը այցելելու համար:

Պէտք՞ է վիրաբուժական դիմակներ գործածեմ

Համայնքին մէջ վիրաբուժական դիմակներ միայն օգտակար են կանխելու, որ մարդիկ որոնք վարակուած են ՔՈՎԻՏ-19ով, չտարածեն ուրիշներուն: Եթէ առողջ էք, պէտք չ'ունիք հագնելու երեսի պաշտպանիչ դիմակ մը որովհետեւ քիչ ապացոյց կայ որ առողջ մարդոց կողմէ գործածուող դիմակները կը կանխեն ժահրի տարածումը հանրութեան մէջ:

Եթէ պէտք է մեկուսանաք, պէտք է օգտագործէք երեսի պահպանիչ դիմակ մը (եթէ ունիք) հետեւեալ պարաքաներուն՝

 • Եթէ տունէն դուրս պիտի ելլէք որեւէ պատճառով և հանրային շրջանի մը մէջ պիտի գտնուիք:
 • Բժշկական կեդրոն մը պիտի այցելէք:
 • Ախտանշաններ ունիք և ուրիշ անձեր կը գտնուին ձեզի հետ նոյն սենեակին մէջ:

Ճամբորդել Աւստրալիայէն, դէպի Աւստրալիա կամ Աւստրալիոյ մէջ

Աւստրալիացիներ պէտք է խուսափին ոչ անհրաժեշտ ներքին ճամբորդութիւններէ: Նահանգներ և հողամասեր կրնան իրենց անհատական սահմանափակումները հաստատել, ներառեալ իրենց սահմանները փակել: Վիքթորիա, Նիու Սաութ Ուելս և Աւստրալիական Մայրաքաղաքի Հողամասը միակն են որ տակաւին իրենց սահմանները փակած չեն:

Աւստրալիացիներ չեն կրնան արտասահման ճամբորդել 25 Մարտ 2020-էն սկսեալ, որոշ բացառութիւններով:

Միայն աւստրալիացի քաղաքացիներ, բնակիչներ և անմիջական ընտանիքի անդամներ կրնան Աւստրալիա ճամբորդել: Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար այցելել՝ Տնային Հարցերու Գերատեսչութեան կայքը:

Աւստրալիա ժամանող բոլոր ճամբորդներէն կը պահանջուի որ ինքնամեկուսանան 14 օր, իրենց տան մէջ կամ պանդոկի մը մէջ:

Եթէ ճամբորդներ չեն հնազանդիր 14 օր ինքնամեկուսացումի պահանջներուն, կրնան որոշ պատժամիջոցներու ենթարկուիլ որ գոյութիւն ունի իւրաքանչիւր Նահանգի կամ Հողամասի մէջ:

Վերջին նորութիւններուն և յաւելեալ տեղեկութիւններու համար այցելէ՝ www.smartraveller.gov.au

Աւստրալիոյ մէջ իշխանութիւններ ինչպէս՞ կը կառավարեն համաճարակը

Վարչապետը գործի դրաւ՝ Նովել Քորոնավարիուսի (ՔՈՎԻՏ-19) Արտակարգ ԻրավիճակներուՊատասխան Ծրագիրը:

Դժուարութեան կարգադրութիւններ ուժանիւթի, ջուրի և հարկերու համար

Ճկուն վճարումներու հնարաւորութիւն կը տրուի բոլոր տնային տնտեսութիւններուն և փոքր ձեռնարկութիւններուն, որոնք ֆինանսական դժուարութեան մէջ կը գտնուին:

 • Չանջատելով կամ չսահմանափակելով մատակարարումը/ծառայութիւնները անոնց որոնք ֆինանսական դժուարութիւններու մէջ են
 • Յետաձգելով պարտքերը վերադարձնելու գործողութիւնները և վարկի թերացումի ցանկագրումը;
 • Հրաժարելով պարտքի ուշացումի վճարներէն և տոկոսի գիներէն; և
 • Նուազեցնելով ճգնաժամային գործերու ծրագրուած հոսանքի խզումները:
 • Անոնք որոնք կրնան շարունակել իրենց հաշիւները վճարել պէտք է շարունակեն վճարել – այս կենսական է ապահովելու համար, անհրաժեշտ ծառայութիւններ մատոցողներուն, շարունակական կենսունակութիւնը:

Ճկունութիւն որոշ այցագիրներ ունեցողներուն համար

Աշխատող արձակուրդի այցագիր ունեցողներ: Մէկ գործատուի հետ վեց ամիս գործի սահմանափակումէ պիտի ազատուին, եթէ անոնք կ'աշխատին ճգնաժամային ճարտարարուեստի մը մէջ ինջպէս՝ առողջութիւն, տարեցներու խնամք, անկարողութեան խնամք, երեխաներու խնամք, գիւղատնտեսութիւն և սնունդ, և իրաւունք պիտի ունենան նոր այցագիրի մը եթէ ներկայ այցագիրի ժամանակը լրանայ յաջորդ վեց ամիսներու ընթացքին:

Եղանակային Գործաւորներու Ծրագիր և Խաղաղական Գործաւորներու Ծրագիրներու մասնակիցներ. հնարաւորութիւն պիտի ունենան երկարաձգելու իրենց այցագիրները մինչեւ մէկ տարի:

Ժամանակաւոր Մասնագիտական այցագիր ունեցողներ. Ժամանակաւոր գործատէրի կողմէ երաշխաւորուած այցագիրներ, ինչպէս ենթադաս 457 և 482, որոնք կորսնցուցած են իրենց գործը, 60 օր ունին գտնելու ուրիշ երաշխաւոր մը կամ պէտք է հեռանան Աւստրալիայէն:

Եթէ անոնք ներկայիս գործէ զրկուած են բայց հեռացուած չեն, կամ իրենց աշխատանքի ժամերը կրճատուած են, այս պիտի չնկատուի որպէս իրենց այցագիրներու պայմանի խախտում: Այս տնտեսական տարուայ մէջ, անոնք կրնան մինչեւ $10,000 վերցնել իրենց կենսաթոշակի (superannuation) հիմնադրամէն:

Միջազգային ուսանողներ:

 • անոնք կրնան մնալ եթէ տակաւին գործ ունին: Եթէ չ'ունին գործ, ընտանեկան օգնութիւն կամ խնայողութիւն, պէտք է նկատի առնեն այլ կարգադրութիւններ:
 • միջազգային ուսանողներ որոնք կ'աշխատին տարեցներու խնամքի հատուածին մէջ և որպէս հիւանդապահներ, թոյլտուութիւն ունին աշխատելու շաբաթական 20 ժամէ աւելի:
 • կրնան օգտուիլ իրենց կենսաթոշակէն (superannuation) եթէ Աւստրալիա կը գտնուին նուազագոյնը 12 ամիս:

Զբօսաշրջիկներ. պէտք է վերադառնան իրենց երկիրը, յատկապէս անոնք որոնք ընտանեկան աջակցութիւն չ'ունին:

Գործ փնտրողի վճարում (Jobseeker payment)

Ստանալու համար JobSeeker Payment վճարումը, պէտք է բաւարարէք հետեւեալ բոլոր պայմանները՝

 • 22-էն մինչեւ Տարիքի Թոշակի տարիքի միջեւ էք
 • Կը բաւարարէք բնակութեան օրէնքները
 • Ձեր եկամուտը և ունեցուածքը աւելի ցած են սահմանուած քննութեան չափերէն
 • Պէտք է բաւարարէք նաեւ այս երկու կացութիւններէն որեւէ մէկու օրենքները՝
 • Կը համապատասխանէք անգործութեան մեր սահմանումին և գործ կը փնտրէք:
 • Հիւանդ էք կամ վիրաւորուած և կարճ ժամանակով ձեր սովորական գործը կամ ուսումը ընելու անկարող էք:

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար ստուգէ Ծառայութիւններ Աւստրալիա կայքը՝ https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment

Գործ փնտրողի վճարում (JobKeeper Payment)

Կառավարութիւնը աշխատավարձի օժանդակութիւն պիտի տրամադրէ մոտ 6 միլիոն գործաւորներու, որոնք երկու շաթաթը մէկ, նախքան տուրքը, $1500 տոլարի վճարում պիտի ստանան իրենց գործատէրի միջոցով:

$130 միլիառ տոլարի JobKeeper վճարումը պիտի նպաստէ որ աւստրալիացիներ գործի մէջ մնան: Վճարումը պիտի տրուի գործատէրերուն մինչեւ վեց ամիս, իւրաքանչիւր իրաւունք ունեցող գործաւորի համար որոնք իրենց մոտ կ'աշխատէին 1 Մարտ 2020ին և գործի մէջ կը մնան կամ կը շարունակեն աշխատիլ այդ գործատէրի մոտ: Գործատէրեր, երկու շաբաթը մէկ $1500 տոլարի վճառում մը պիտի ստանան իւրաքանչիւր իրաւունք ունեցող գործաւորի համար: Ծրագիրը սկսաւ 30 Մարտ 2020-ին և իրաւունք ունեցող ձեռնարկութիւններ առաջին վճառումը պիտի ստանան Մայիսի առաջին շաբաթը:

Երեխաներու խնամք

Մոտ մէկ միլիոն ընտանիքներ պիտի ստանան երեխաներու ձրի խնամք քորոնավայրըսի համաճարակի ժամանակ: Այս ծրագրով, կառավարութիւնը պիտի վճառէ հատուածի վարձքերու եկամուտին 50 առ հարիւրը մինչեւ ներկայ ժամական վարձաչափը հիմնուած այն ժամանակէն առաջ երբ ծնողքներ սկսան իրենց երեխաները մեծ թիւով հանել խնամքի կեդրոններէն: Դրամագլուխը պիտի սկսի գործել Ապրիլ 6էն:

Ընտանեկան բռնութեան օժանդակութիւն

Սկզբնական $150 միլիոն պիտի տրամադրուի օգնելու համար աւստրալիացիներուն որոնք, քորոնավայրըսի հետեւանքով, ընտանեկան կամ սեռական բռնութեան կ'ենթարկուին:

Մտային առողջութեան օժանդակութիւն

Սկզբնական $74 միլիոն պիտի տրամադրուի աջակցելու համար բոլոր աւստրալիացիներու մտային առողջութեան և բարօրութեան: Կառավարութեան թուային մտային առողջութեան հարթակը, Գլուխէ Առողջութիւն (www.headtohealth.gov.au), հեղինակաւոր տեղեկութեան և ուղղութեան միակ աղբիւրը պիտի ըլլայ, թէ ինչպէս կարելի է պահպանել մտային լաւ առողջութիւն քորոնավայրըս համաճարակի ժամանակ և ինքնամեկուսացման մէջ, ինչպէս նեցուկ կանգնիլ երեխաներուն և ընտանիքի անդամներուն և ինչպէս յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալ մտային առողջութեան ծառայութիւններու և խնամքի մասին:

 

comments

More headlines

Խմբագրական Ակնարկ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Առաջնորդ Սրբազան Հօր Հաղորդագրութեան

Աւստրալիոյ Հայ Դատը Հայաստանին Աջակցելու Դիմում Կը Կատարէ Երկրին Կառավարութեան

Սրբազան Հօր Հաղորդագրութիւնը Առ Ի Պատասխան Աւստրալահայ Համայնքի Քննադատութիւններուն

ԱՅՍՕՐ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ 7.30-ին Առցանց Յայտագիր.- Աւստրալահայութիւնը հրաւիրուած է տօնակատարելու Հայաստանի Առաջին Անկախութեան 102-րդ տարեդարձը Մայիս 28-ին

Առցանց Յայտագիր.- Աւստրալահայութիւնը հրաւիրուած է տօնակատարելու Հայաստանի Առաջին Անկախութեան 102-րդ տարեդարձը Մայիս 28-ին

Հարցազրոյց The Voice Australia-ի հայազգի մասնակից Մաշա Մնջոյանի հետ

Հարցազրոյց Աւստրալիոյ Հայ Օգնութեան Միութեան Շրջանային Վարչութեան հետ

Աւստրիալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի հարցազրոյցը Գանատայի Հայ Հորիզոնին հետ

ԱՅՍՕՐ Երեկոյեան Ժամը 7.30ին. Ինչպէս Դիտել Ուղիղ Եթերով Աւստրալիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման հանդիսութիւնը

Advertisement