facebook twitter links
June 22 2018 | 9:15pm AET

î»Õ³Ï³Ý

 

ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէի խօսքը Մայիս 28-ի 100-ամեակին առթիւ

- «Արմենիա Մակազին»ի Մայիս 28-ի 100-ամեակին նուիրուած բացառիկ թիւին համարՄԵՐ ԽՕՍՔԸ

ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէն գոհունակութեամբ կ’ողջունէ «Արմենիա» ամսաթերթի այ..

Աւետիս Ահարոնեանի նուիրուած մեծարանքի հանդիսութիւն

“Առանց հողի Մշակոյթ չկայ: Եթէ արեւը պայման է կեանքի համար,  ապա սեփական մշակոյթը պայման է ազգի կեանքին համար>>։
Աւետիս ԱհարոնեանԱւստրալիոյ Համազգայինի,  Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան,..

Փոխան Յայտարարութեան Տարուինք Գործով եւ Ոչ Խօսքով

Սփիւռքի մեր գաղութներէն ներս, ներառեալ Աւստրալիոյ մէջ, գոյութիւն ունի ժողովրդային փոքր խաւ մը, որ չառաջնորդուիր յստակ գաղափարաբանութեամբ մը, կամ հեռակայ տեսլականներով: Ան իր սնունդը կը ստանայ դէպքերու..

Advertisement