facebook twitter links
February 20 2018 | 8:36am AET

Հարցազրոյց Թովմաս Պօղոսեանի հետ

Source: armenia.com.au | Wednesday, 27 September 2017
Email  |  Print Արմենիա հեռատեսիլը կը ներկայացնէ հարցազրոյց Հայաստանի Հանրապետութեան վաստակաւոր արուեստագէտ Սայաթ Նովա երգի անսամպլի գեղարուեստական ղեկավար Փրոֆ. Թովմաս Պօղոսեանի հետ: Հարցազրոյցի ընթացքին Պօղոսեան կը խօսի իր գեղարուեստական գործունէութեան, աշուղական եւ գուսանական երգի կարեւորութեան ինչպէս նաեւ Սայաթ Նովա անսամպլի տարած աշխատանքներուն մասին: