facebook twitter links
July 18 2018 | 7:23am AET

Տիգրան Կիրակոսեան եւ Գրիգոր Մխիթարեան՝ Սամպոյի աշխարհի ախոյեաններ

Source: Asbarez | Tuesday, 14 November 2017
Email  |  Print 
1114sambo2

9էն 13 Նոյեմբերին, Սոչիի մէջ տեղի ունեցած սամպոյի աշխարհի ախոյեանութեան հայ մարզիկները նուաճեցին 5 մետալներ՝ 2 պրոնզ, 1 արծաթ եւ 2 ոսկի:

Տիգրան Կիրակոսեան 52 քկ. դասակարգին մէջ 5:1 հաշիւով յաղթեց Մոնկոլիոյ ներկայացուցիչին։ Նոյն դասակարգին մէջ, Գրիգոր Մխիթարեան 8:0 հաշիւով յաղթեց Ղրղզստանի ներկայացուցիչին: Անոնք դարձան աշխարհի ախոյեաններ:

Վաչիկ Վարդանեան (68 քկ.) պարտուեցաւ միայն եզրափակիչ փուլին եւ արժանացաւ արծաթէ մետալի:

Իսկ Մասքիմ Մանուկեան (57 քկ.) եւ Արսէն Խանջեան (100 քկ.) դարձան պրոնզէ մետալակիրներ:

More Headlines