facebook twitter links
July 19 2018 | 9:55am AET

Զինուորներու ապահովագրութեան հիմնադրամը 2017ին 800,000 Տոլարի յատկացում կատարած է

Source: Asbarez | Thursday, 11 January 2018
Email  |  Print 

0110soldierfund

ԵՐԵՒԱՆ - 2017ին, Զինծառայողներու ապահովագրութեան հիմնադրամը 37 զոհուած եւ հաշմանդամ զինուորներու ընտանիքներու 340,000,000 դրամ (702,500 տոլար) միանուագ հատուցում կատարած է եւ 43,200,000 դրամ (89,300 տոլար) ամսական վճարներ:
More Headlines