Հայաստան Առաջին Անգամ Մասնակցեցաւ VivaTech Միջազգային Ցուցահանդէսին

By Asbarez | Wednesday, 22 May 2019

0522viva

Փարիզի Փորթ տը Վերսայի Parc des expositions-ին մէջ Մայիս 16էն 18 տեղի ունեցաւ արհեստագիտութիւններու եւ նորարարութիւններու VivaTech 2019 միջազգային ցուցահանդէսը:

Այս տարի, առաջին անգամն ըլլալով հոն ներկայ էր նաեւ Հայաստանի տաղաւարը, որուն պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ Մայիս 16ին: Ժապաւէնը կտրեցին Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանուհի Յասմիկ Տոլմաջեան եւ Արցախի ներկայացուցիչ Յովհաննէս Գէորգեան: Աւելի վերջ, տաղաւարին միացաւ նաեւ ՀՀ փոխադրամիջոցներու, հաղորդակցութեան եւ տեղեկատուական արհեստագիտութեանց նախարար Յակոբ Արշակեան: Հայկական տաղաւարը անուանուած էր Inspiring Armenia («Ներշնչող Հայաստան»): ՀՀ Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու նախարարութեան եւ Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանութեան հովանաւորութիւնը վայելած այս նախաձեռնութեան իրագործումը կարելի դարձաւ Ֆրանսայի ՀԲԸՄի, HyeTech Europe-ի, Ֆրանսահայ միջարհեստավարժական համախմբման (G2IA) եւ անոնց գործընկերներուն միասնաբար տարած ջանքերուն շնորհիւ:

Հոն ներկայացուեցան զանազան մարզերու մէջ մասնագիտացած հայկական (Հայաստանէն, նաեւ Եւրոպայէն եւ Ամերիկայէն) խոստմնալից բազմաթիւ start-up-ներ:

Այս երեք օրերուն ընթացքին՝ հայկական տաղաւարին մէջ տեղի ունեցան նաեւ հանդիպումներ հանրածանօթ անձնաւորութիւններու հետ, ինչպէս՝ ճատրակի ախոյեան Կարի Գասպարովի, համացանցի «հայր»երէն համարուող Լուի Փուզէնի, ԹՈՒՄՕի նախագահուհի Մարի-Լու Փափազեանի, ծանօթ երաժիշտ եւ Muzeek start-up-ի հիմնադիր Անտրէ Մանուկեանի հետ եւ այլն:

2019ին տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու ոլորտը Հայաստանի մէջ կը ներկայացնէ 17,700 աշխատանք եւ կը կազմէ Հայաստանի ՀՆԱին (PIB) 5.2 տոկոսը, 2017ի բաղդատած՝ արձանագրած ըլլալով 28 տոկոս յաւելում:

comments